Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017

12/06/2016 | 9:45 AM
<strong><span style="font-size: 12px; color: #e36c09;"><br />
<br />
<br />
<br />
Cơ sở 1 : 151 - Nguyễn Ngọc Nại - TX - HN</span></strong>
Cơ sở 1 : 151 - Nguyễn Ngọc Nại - TX - HN

LỚP

THỜI GIAN HỌC

MÔN HỌC

GIÁO VIÊN


Lớp 2

Thứ hai

 17h30 – 19h
Thứ bảy

9h45 – 11h15

Toán


Tiếng Việt

Thầy Trứ

(Kim Liên)

Cô Hương

(Sư phạm Văn)


Lớp 3

Thứ tư

 17h30 – 19h

Thứ bảy

 8h – 9h30

9h45 - 11h15

ToánTiếng Việt

Tiếng Anh

Thầy Trứ

(Kim Liên)

Cô Hương
(Sư phạm Văn)
Cô Hạnh
(Kim Liên)Lớp 4

Thứ ba

 17h30 – 19h30

Chủ nhật
14h30 – 16h30
Chủ nhật
8h - 9h30

Toán 

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Thầy Trứ

(Kim Liên)

Cô Thủy

(Đặng Trần Côn A)
Cô Hạnh
(Kim Liên)


Lớp 5
 

Thứ hai

 17h30 – 19h30
Thứ ba
17h30 - 19h30

Chủ nhật

16h30 – 18h30 
 Tiếng Anh


Tiếng Việt

 
Toán

 Cô Hạnh

(Kim Liên)

Cô Thủy

(Đặng Trần Côn A)

Thầy Trứ

(Kim Liên)Lớp 6

Thứ bảy

 17h30 – 19h30
Chủ nhật
9h - 11h


16h – 17h30

Toán


Tiếng Việt

 
Tiếng Anh

Thầy Trứ

(Kim Liên)


Cô Hương

(Sư phạm Văn)

Cô Nga

(Sư phạm Ngoại Ngữ)


Luyện chữ
Thứ ba
8h – 10h
Thứ năm
8h - 10h

Luyện chữ

Cô Giang

(Kim Liên)


Cơ sở 2 : P244 - VP6 Linh Đàm - HM - HN

LỚP

THỜI GIAN HỌC

MÔN HỌC

GIÁO VIÊN


Lớp 2

Thứ bảy

 8h – 9h30

Toán

Thầy Trứ

(Kim Liên)


Lớp 3

Thứ bảy

 9h30 – 11h

Toán


Thầy Trứ

(Kim Liên)Lớp 4

Thứ bảy

 14h15 – 15h45


16h – 17h30


Toán 

 

Tiếng Việt 


Thầy Trứ

(Kim Liên)

Cô Thủy

(Đặng Trần Côn A) 


Lớp 5
 

Thứ bảy

 14h15 – 15h45


16h – 17h30


 Tiếng Việt


Toán

 

Cô Thủy

(Đặng Trần Côn A)

Thầy Trứ

(Kim Liên)Lớp 6

Thứ hai

 18h30 – 20h
Thứ bảy
18h30 - 20h

Văn

 
Toán

Cô Vân Anh

(Lương Thế Vinh)

Thầy Trứ

(Kim Liên)


Lớp 7

Thứ ba

 18h30 – 20h
Thứ năm
18h30 - 20h

Văn

 
Toán

Cô Vân Anh

(Lương Thế Vinh)

Thầy Định

(PT chuyên Toán ĐHQGHN)


Lớp 8
 Thứ ba

 18h30 – 20h
Thứ năm
18h30 - 20h

 Toán

 
Văn

 Thầy Định

(PT chuyên Toán ĐHQGHN)

Cô Vân Anh

(Lương Thế Vinh)


Lớp 9
 Thứ hai
 18h30 – 20h
Thứ tư
18h30 - 20h 
Thứ sáu
18h30 - 20h 
 Toán

Văn

 Toán
  Thầy Định

(PT chuyên Toán ĐHQGHN)

Cô Vân Anh

(Lương Thế Vinh)
Thầy Định

(PT chuyên Toán ĐHQGHN)

Các nội dung khác
ĐĂNG NHẬP
Tên
 
Mật khẩu
 

Đăng ký thành viên

HỖ TRỢ ONLINE
TRÒ CHƠI
THỐNG KÊ

Số lượt truy cập: 314294

Số người online: 105